Vervolg

Tijdens de eerste behandeling stellen we samen een behandeldoel vast. De tweede behandeling bespreken we het behandelplan wat ik heb opgesteld. Het aantal vervolg behandelingen is mede afhankelijk van de klachten. We zullen het verloop de behandelingen samen evalueren.