Klacht & Privacy

Klacht- en tuchtrecht

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw behandelaar, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), is de behandelaar de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met de cliënt op te lossen. Komt u er samen niet uit dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong therapeut in werking treden.

https://zhong.nl/klachtenprocedure/


Privacy verklaring Twee Oerkrachten 10-09-2020

Dit is de privacyverklaring van Twee Oerkrachten praktijk voor acupunctuur en meer, ingeschreven in het Handelsregister bij de kvk onder nummer 62560565. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door praktijk Twee Oerkrachten.

Twee Oerkrachten respecteert de privacy van alle cliënten. En draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie, die u aan ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Twee Oerkrachten. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Twee Oerkrachten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de website bereikbaar zijn.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeld voor een intake wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. De NAW en emailadres worden opgeslagen in moneybird, een boekhoudsysteem waar Twee Oerkrachten gebruik van maakt. Met moneybird is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Tijdens uw consult wordt er geïnformeerd naar uw medische gegevens, alleen de gegevens die van toepassing zijn voor uw behandeling worden vastgelegd en gebruikt om een juiste behandeling aan u te kunnen geven. Deze gegevens en uw NAW, zorgverzekering, relatienummer, geboortedatum en contactgegevens worden opgeslagen in mijndiad. Dit is een cliëntsysteem. Met mijndiad is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van de facturen en informatie over uw consult.

Uw zorgverzekering en relatienummer worden opgevraagd als u verzekerd bent. Uw zorgverzekering heeft deze gegevens op de factuur nodig om de kosten van het consult aan u te kunnen vergoeden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Twee Oerkrachten. Twee Oerkrachten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U mag altijd uw persoonsgegevens in zien, veranderen, of laten verwijderen. Mits dit wettelijk mogelijk is. In dat geval kunt u contact opnemen via info@tweeoerkachten.nl.

Bewaartermijn

Twee Oerkrachten bewaart uw gegevens niet langer dan voor de gegevens nodig zijn  of bij wet verplicht.

De gegevens van uw behandeling worden volgens wetgeving WGBO maximaal 20 jaar bewaard. De 20 jaar gaat in na de laatste wijziging in het dossier.

De gegevens voor financiële afhandeling worden volgens wetgeving maximaal 7 jaar bewaard.

Cookies

Google analytics worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Twee Oerkrachten. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.