Privacy verklaring Twee Oerkrachten

Dit is de privacyverklaring van Twee Oerkrachten praktijk voor acupunctuur en meer, ingeschreven in het Handelsregister bij de kvk onder nummer 62560565. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door praktijk Twee Oerkrachten.

Twee Oerkrachten respecteert de privacy van alle cliënten. En draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Twee Oerkrachten. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Twee Oerkrachten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op de website bereikbaar zijn.

Verwerken van persoonsgegevens

Voor-en achternaam,• Geboortedatum,• Adresgegevens,• E-mailadres en medische gegevens.

Wanneer u zich aanmeldt voor een intake wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. De NAW gegevens worden opgeslagen in moneybird, een boekhoudsysteem waar Twee Oerkrachten gebruik van maakt. Met moneybird is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Tijdens uw consult wordt er geïnformeerd naar uw medische gegevens, alleen de gegevens die van toepassing zijn voor uw behandeling worden vastgelegd en gebruikt om een juist consult aan u te kunnen geven.

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van de facturen en informatie over uw consult, zonder uw toestemming ontvangt u geen email of reclame van Twee Oerkrachten.

Uw BSN nummer en geboortedatum worden alleen opgevraagd als u verzekerd bent. Uw zorgverzekering heeft deze gegevens op de factuur nodig om de kosten van het consult aan u te kunnen vergoeden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Twee Oerkrachten. Twee Oerkrachten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen via info@tweeoerkachten.nl.

Dossierplicht en bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. De bewaartermijn vastgelegd in deze wetgeving bedraagt 15 jaar.

Cookies

Google analytics wordt gebruikt om gegevens te verzamelen zodat we de website voor alle gebruikers kunnen optimaliseren.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook kunt u om uw gegevens verzoeken om deze over te dragen aan een andere behandelaar. U kunt dit doen via info@tweeoerkrachten.nl

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Twee Oerkrachten. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.